Gündem

Piyasadan haberler

MOBTL… ‘’Şirket yönetim kurulunun 31.01.2022 gün ve 2022/1 sayılı kararı ile Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Net A.Ş. ve TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ile akdedilmiş olan Distribütörlük Sözleşmesi’nin 5.8’nci maddesi gereğince, faaliyette bulunduğumuz yer ve bölgelerimizde çeşitli değişiklikler olacağı hususunun; şirket yönetiminin Türk Telekomünikasyon A.Ş., TT Net A.Ş. ve TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. nezdinde planlanan değişimlerin geri alınması yönünde girişimlerde bulunacak olması nedeniyle, bu aşamada, şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi hususları gözetilerek ve bilginin gizliliğine ilişkin gerekli önlemler alınmak suretiyle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği’nin “İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi” başlıklı 6 ncı maddesi kapsamında kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmişti.’’ ‘’Süreç içinde anılan şirketlerle yapılan görüşmeler sonucunda; 11.05.2022 tarihi itibarıyla Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Sinop, Çorum, Yozgat, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Rize, Artvin il sınırları içerisindeki Türk Telekom Grubu satış kanalına yönelik faaliyetlerimizin sona ereceği anlaşılmıştır. Tüm Türkiye çapında Türk Telekom Grubu satış kanalı dışındaki tüm bayi ve müşterilere yönelik satış faaliyetlerimiz ile sözleşmede belirtilen diğer 37 ildeki Türk Telekom Grubu satış kanalına yönelik faaliyetlerimiz ise aynen devam edecektir. Kapsam dışı kalan illerin 2022 yılının ilk üç ayında toplam şirketin satışları içindeki payı % 6,8 olsa da, bu değişikliğin, şirketin genişlemekte olan dağıtım ağı, marka ve ürün portfoyü göz önüne alındığında gelecek dönemde şirketimizin finansallarına etkisinin daha sınırlı olacağı öngörülmektedir. Şirketimizin finansal hedeflerinde herhangi bir değişiklik yoktur.’’

YKB, YKBNK… Banka Yönetim Kurulu’nun 27.04.2022 tarihli kararı ile; tahsili gecikmiş alacak tutarı 28.02.2022 tarihi itibarıyla toplam 1.324.434.393,08 TL olan alacağın, Gelecek Varlık Yönetim A.Ş., İlke Varlık Yönetim A.Ş., Birleşim Varlık Yönetim A.Ş., Dünya Varlık Yönetim A.Ş., Ortak Varlık Yönetim A.Ş., Arsan Varlık Yönetim A.Ş. ve Diriker Varlık Yönetim A.Ş.’ye toplam 205.038.560,99 TL bedelle satılmasına karar verilmiştir.

ISYAT…Şirketin 26.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.584068 TL dir. 26.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payının BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.

VKFYO…Şirketin 26.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,134455 TL’dir. 26.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payının BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.

OTTO…’’İştiraklerimizden OTTO Entertainment Yapım ve Yatırım A.Ş. , film ve prodüksiyon sektöründe büyüme hedefi doğrultusunda Böcek Yapım Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret AŞ’nin hakim hissesini satın almak üzere görüşmelere başlamıştır.’’

OYAYO…Şirketin 26.04.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.322924 TL dir. 26.04.2022 tarihi itibariyle BİAŞ’ta oluşan 6.95 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Şirketin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu