Gündem

Piyasadan haberler

KONTR…’’Şirketin hissedarlarından, Sami Aslanhan’a ait şirket sermayesinin %.4,99’unu oluşturan 1.900.000 adet pay ve Ömer Ünsalan’a ait şirket sermayesinin %4.99’unu oluşturan 1.900.000 adet pay olmak üzere toplamda Şirket sermayesinin %9,98’ini oluşturan 3.800.000 adet payın yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılara pay başına 150 TL’den özel emirle satışı 26.04.2022 tarihinde gerçekleşmiştir. Satıştan ortaklarımızın elde ettiği gelirin 250.000.000 TL’sını, Şirketimizin teknoloji odaklı büyüme planları, iştiraklerin sermaye ihtiyacı ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere Şirket’e faizsiz borç olarak vermişlerdir. Transferler takas işlemlerinin gerçekleşmesinden sonra yapılacaktır.’’

OYAYO…Şirketin 25.04.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.318504 TL dir. 25.04.2022 tarihi itibariyle BİAŞ’ta oluşan 6.70 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Şirketin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.

VKFYO…Şirketin 25.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,137612 TL’dir. 25.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payının BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Şirketin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.

NETAS…Şirket ile Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Turkcell), Turkcell’in şebeke altyapısını sanallaştırdığı ve üzerinde 4,5G şebekesi de dahil olmak üzere telekomünikasyon çözümlerini konumlandırdığı Unified Telco Cloud altyapısında kullanılmak üzere Netaş markalı yerli sunucunun satışı için toplam 1.374.088 ABD Doları bedelle anlaşmaya varmıştır. Netaş tarafından kurulumu yapılacak sunucuların bütün servis ve bakım operasyonları da Şirket tarafından yürütülecektir.

KONTR…’’04.11.2021 tarihli açıklaması kapsamında, Üretime, AR-GE’ye ve yüksek teknolojiye verdiğimiz değerle birlikte, iştirakimiz Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri firmamızın ilk uydusu olan Connecta T1.1’in üretim süreci bugün tamamlandı. Öngörülen fırlatma tarihine uyulması halinde yaklaşık bir ay sonra “SpaceX Falcon 9 Transporter 5 Mission” roketi ile birlikte Florida, Cape Canaveral Kennedy Uzay istasyonundan fırlatılacak olan Connecta T1.1 düşük Dünya yörüngesinde bilimsel ve teknolojik misyonlar yürütecek. Connecta T1.1 birçok açıdan Türkiye için ilklere imza atarken, gerçekleştirmeyi planladığımız uydu ve uzay yatırımlarımızın da ilk simgesi olacak.’’

YAYLA…Şirketin 22.04.2022 tarihli yapmış olduğu Maddi Duran Varlık Satışı konulu KAP açıklamasında belirttiğimiz Yatırım amaçlı gayrimenkul satışından elde edilen satış bedelinin 5.091.297,18 TL tutarındaki kısmı, 22.04.2022 tarihinde Vakıfbank bünyesindeki rotatif kredi borcundan düşülmüştür.

ISYAT…Şirketin 25.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.587587 TL dir. 25.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payının BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.

KLSYN… Şirketin %100 bağlı ortaklığı konumunda olan Büyükdere Gayrimenkul Yatırım ve İnşaat Ticaret A.Ş’nin aktifinde bulunan 527-4 tapu no’lu arsanın kısmen veya tamamen satışı amacıyla potansiyel alıcılarla görüşmelere başlanılmıştır.

INFO, IYF…Kuruluşuna başvurulan “Hedef Yatırım Bankası”nın sermayesinin 500 milyon TL olarak güncellenmesine, kuruluş sermayesinin Hedef Holding A.Ş. %20 (100.000.000 TL), İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. %30 (150.000.000 TL), Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. %30 (150.000.000 TL), Namık Kemal Gökalp %10 (50.000.000 TL) ve Sibel Gökalp %10 (50.000.000 TL) olmak üzere yerine getirilmesine ve gerekli izinleri alınması akabinde kurulması hedeflenen Yatırım Bankası’nda %30 oranında pay sahibi olunmasına, Oy birliği ile karar verildi.

GEDZA…’’Bağlı ortaklığı Gediz Plastik Petrol Turizm Taş.San ve Tic.A.Ş’nin 22.03.2022 tarihinde KAP açıklamasında GES yatırımı için Çağrı Mektubu alındığı Kamuya duyurulmuş bulunmaktaydı. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Elektrik Enerjisi Üretim (GES) amacıyla komple yeni yatırım olarak yapmış olduğumuz başvuru, 26.04.2022 belge tarihi ve 535904 belge numarası ile onaylanmıştır.2.26 MW kapasitesine sahip 21.930.196,00 TL sabit yatırım tutarını oluşturan bölgesel teşvik 20.04.2022 – 20.04.2025 tarihleri aralığını kapsamaktadır. Teşvik; %70 vergi indirimi, %30 Yatırıma Katkı Oranı, Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV istisnası ve Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteklerini içermektedir.’’

DNISI…’’23.10.2020, 24.11.2020, 04.05.2021, 27.05.2021, 14.06.2021, 28.12.2021 ve 23.03.2022 tarihli duyurularımız ile ilgili olarak SPK’nın (II-15.1) Özel Durumlar Tebliğinin 23/7 maddesi kapsamında yapılan açıklamamız. Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Malzemeleri Üretim Tesisimizde, 25.04.2022 tarihinde test ve deneme üretimleri tamamlanmış olup, 09.05.2022 tarihi itibari ile seri üretime başlanacaktır.’’

HUBVC… Şirketin yakın zamanda geçici nakit finansmana ihtiyaç duyması sebebiyle, Şirketimizin %100 oranında iştirak ettiği STRS Teknoloji Yatırım A.Ş.’den, %15,75 oranında yıllık faiz ile 600.000 TL tutarında borç alınmasına karar verilmiş, söz konusu tutar 26.04.2022 tarihi itibarıyla tahsil edilmiştir.

ADESE…Adese Gayrimenkul, iştiraki İrent Oto Kiralama’daki paylarını 1,54 milyon TL bedelle İttifak Holding’e devrediyor.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu