Gündem

Piyasadan haberler

KCHOL… Koç Holding ve Aygaz’da bulunan Entek payları, Tüpraş’a devredilecek. Şirket’ten konu ile ilgili KAP’a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: “Koç Topluluğu enerji grubu şirketlerinin stratejik hedefleri doğrultusunda yapılandırma alternatiflerinin değerlendirilmesi sonucunda, Şirketimiz aktifindeki Entek Elektrik Üretim A.Ş. (“Entek”) sermayesinin %49,62’sine denk gelen Entek paylarının iştirak modeliyle, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.’ye (“Tüpraş”) kısmi bölünme yoluyla devredilmesine karar verilmiş olup, eşzamanlı olarak bağlı ortaklığımız Aygaz A.Ş.’nin (“Aygaz”) aktifindeki Entek sermayesinin %49,62’sine denk gelen Entek payları da Aygaz tarafından ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla Tüpraş’a devredilecektir. Bölünme oranı ile değişim oranının ve bunlarla uyumlu şekilde Tüpraş’ta yapılacak sermaye artırımı ile Aygaz’da yapılacak sermaye azaltımı tutarlarının tespitinde, Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu’nun esas alınmasına, Hazırlanan Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Raporunun Şirketimiz Genel Kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulmasına, Bölünme neticesinde Tüpraş tarafından ihraç edilecek payların Şirketimizce devralınmasına; Bölünme işleminin ilgili düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmesi için, yukarıdaki maddelerde sayılanlar ile gerekli SPK başvuruları dahil her türlü resmi başvuru, bildirim, ilan ve kanuni işlemlerin yapılmasına, yönetim kurulunca bağımsız üyelerin tamamının katılımı da sağlanarak karar verilmiştir. Uzman Kuruluş Raporu’na göre bölünme suretiyle devralma nedeniyle Tüpraş’ın çıkarılmış sermayesi 24.837.314- TL artırılacak olup, ihraç edilen payların 12.418.655,- TL nominal değerli kısmı iştirak modeliyle kısmi bölünme gerçekleştirecek olan Koç Holding’e ve 12.418.659,- TL nominal değerli kısmı ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme gerçekleştirecek olan Aygaz’ın hissedarlarına verilecektir. Aygaz’ın çıkarılmış sermayesi ise 80.199.233,- TL azaltılacaktır. İşlem sonucunda Koç Holding ile Aygaz ortaklarına 1 TL nominal değerli Entek payı karşılığında 0,02635 TL nominal değerli Tüpraş hissesi verilecektir.

TRILC…’’Dünya Sağlık Örgütü onaylı tedarikçisi PT.BIO FARMA (PERSERO) firmasının tarafımıza vermiş olduğu yetikye istinaden OPV-TURK oral çocuk felci aşısı için yüksek öncelik müsadesine başvurulmuştur. 03.03.2022 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun Ekonomik Değerlendirmeler ve Laboratuvar Hizmetleri Başkan Yardımcılığı tarafından Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nunda değerlendirilmek üzere ürünleri için fiyat artışı talebinde bulunmak isteyen firmaların 07-14 Mart 2023 tarihleri arasında başvuru yapılması yönünde duyuru yayınlanmıştır.’’ ‘’İlgili duyuruya istinaden, firmamızın ruhsatlı ve hali hazırda kullanımda olan ürünlerimiz için başvurularımız yapılmıştır. Aşağıda belirtilen ürünlerimiz için fiyat artışı alınarak, güncel fiyatlar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun listesinde resmi olarak yayınlanmıştır. Söz Konusu artışın firmamız finansallarına olumlu etkisi olacaktır. Fiyat artışı onaylanan ürünlerimiz; – TURKFLEKS %10 DEKSTROZ Sudaki Çözeltisi 1000 ml (Setli) – TURKFLEKS %30 DEKSTROZ Sudaki Çözeltisi 500 ml (Setsiz) – TURKFLEKS İZOTONİK SODYUM KLORÜR Çözeltisi 1000 ml (Setsiz) – TURKFLEKS İZOTONİK SODYUM KLORÜR Çözeltisi 500 ml (Setli) – TURKFLEKS %30 DEKSTROZ Sudaki Çözeltisi 250 ML (Setli) – TURKFLEKS İZOTONİK SODYUM KLORÜR Çözeltisi 250 ml (Setli) – TURKFLEKS İZOTONİK SODYUM KLORÜR Çözeltisi 250 ml (Setsiz) Kamuoyunun bilgisine sunarız.’’

ARSAN…Şirket Yönetim Kurulu Kararı; Şirketin % 27,50 oranında iştiraki olan Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin kullanacağı 160.000.000 TL (Yüzaltmışmilyon TL) tutarındaki banka kredisine söz konusu şirketteki pay oranında kefalet verilmesine, Oy birliği ile karar verilmiştir..

HDFGS… Şirketin 25.04.2022 tarih ve 18 sayılı yönetim kurulu kararına ilişkin 25.04.2022 tarihli duyurusunda pay dağılımı sehven hatalı yazılmış olup düzeltilmiş hali aşağıdaki şekildedir. “Kuruluşuna başvurulan “Hedef Yatırım Bankası”nın sermayesinin 500 milyon TL olarak güncellenmesine, kuruluş sermayesinin Hedef Holding A.Ş. %20 (100.000.000 TL), İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. %30 (150.000.000 TL), Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. %30 (150.000.000 TL), Namık Kemal Gökalp %10 (50.000.000 TL) ve Sibel Gökalp %10 (50.000.000 TL) olmak üzere yerine getirilmesine ve gerekli izinleri alınması akabinde kurulması hedeflenen Yatırım Bankası’nda %30 oranında pay sahibi olunmasına oy birliği ile karar verildi.”

MPARK… JCR Eurasia Rating, periyodik gözden geçirme sürecinde MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin (“Şirket”) konsolide yapısını ulusal düzeyde yüksek yatırım yapılabilir kategoride derecelendirmiş, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu “A- (Tr)”den “A (Tr)”ye yükseltmiştir. Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ise “J1 (Tr)” ve “Stabil” görünüm olarak belirlemiştir. Diğer yandan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını Türkiye Cumhuriyeti ülke notları sınırı olan “BB/Stabil” olarak belirlemiştir.

DENGE… ‘’Bağlı Ortaklığımız Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş ; As Yatırım Geliştirme Ve Yapı A.Ş. ile birlikte İstanbul ili, Beykoz ilçesi, 1-5 pafta, 2953-3014-3015 ve 3016 numaralı parsellere kain toplam 125.054 m2 arsada, arsa sahipleri ile Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat sözleşmesi imzalanmıştır.’’

GESAN… Şirket %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., Avrupa Birliği ülkesi Bulgaristan Cumhuriyeti’nde yerleşik bir firmadan ‘Anahtarlama Ürünleri’ alımı konusunda sipariş almıştır. Siparişin toplam bedeli 327.315-USD’dir. (Üçyüzyirmiyedibinüçyüzonbeş Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile 4.831.170,-TL)

GESAN… Şirket %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., Güneybatı Afrika ülkesi Angola Cumhuriyeti’nde yerleşik bir firmadan ‘Metal Köşk’ alımı konusunda sipariş almıştır. Siparişin toplam bedeli 400.668,50-USD’dir. (Dörtyüzbinaltıyüzatmışsekiz Amerikan Doları, Elli Sent) (Güncel baz USD/TL kuru ile 5.916.670,- TL)

EKGYO… Şirket tarafından ihale edilen İstanbul Çekmeköy 2. Etap Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi’nin sözleşmesi, Yüklenici Aydur İnş. Taah. Tic. ve San. Tur. Taş. Hiz. Ltd. Şti. & Cevahir Yapı San. Tur. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ile 25.04.2022 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli: 1.230.000.000 TL + KDV’dir.

EKGYO… Şirket projelerinden Ankara Yenimahalle İstasyon Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Merkez Ankara)’nde Yüklenici ile yapılan Sözleşmeye Ek 8 No.lu Protokol ile Arsa Satışı Karşılığı Asgari Şirket Payı Toplam Geliri 1.384.181.652,31 TL’den 1.618.585.345,50’ye artmıştır.

ISYAT… Şirketin 22.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.583887 TL dir. 22.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payının BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu